Plaza Resident Services

brandsplaza-icon-hero

Plaza Resident Services tarjoaa kaupunkirakentajille järkeviä mikroasumisratkaisuja, jotka ovat yhteisövetoisia, korkealaatuisia ja asukaskeskeisiä. Näin asukkaat saavat kodin ja vapauden elää energistä kaupunkielämää.

Sana ’plaza’ tulee espanjankielisestä ’paikkaa’ tarkoittavasta sanasta.

Kun ihmiset ovat vuorovaikutuksessa yhteisöllisessä ja turvallisessa paikassa, tämä paikka kasvaa joksikin pelkkää toriaukiota suuremmaksi. Siitä tulee fyysinen kehys, jossa yhteisö kasvaa.

Me Plaza Resident Servicesissä haluamme helpottaa sitä prosessia, jossa paikasta tulee koti ja kodista osa kukoistavaa kaupunkinaapurustoa.

Teemme tämän tarjoamalla opiskelijoille, uusille asukkaille ja aloitteleville kaupunkilaisille monenlaisia järkeviä ja pieniä kaupunkikoteja sekä asuinpalveluita, jotka auttavat yhdistämään kyseiset kodit aidoksi yhteisöksi.

Vaikka perinteisessä asuntopolitiikassa etusija on pysyvällä omistusasumisella, me käytämme lähtökohtanamme alkuperäistä ajatusta toreista, joilla monimuotoinen ja dynaaminen joukko ihmisiä kohtasi säännöllisesti ja siten loi kosmopoliittisen ja helposti lähestyttävän ympäristön.

plaza-shared-space-residents-in-lobby-1980